ประเภท : แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
จัดบูธและแนะแนวการศึกษาต่อ โคร...

ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [อ่าน : 77 ครั้ง]

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ...

ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง [อ่าน : 49 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จ.จันทบุรี [อ่าน : 64 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต2 จ.ตราด [อ่าน : 83 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี [อ่าน : 57 ครั้ง]

จัดนิทรรศการ "เปิดโลกวิชาการ เ...

ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จ.ระยอง [อ่าน : 78 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง [อ่าน : 66 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี [อ่าน : 64 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ "เปิดบ...

ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 71 ครั้ง]

นำเสนอหลักสูตรและแนวทางการศึกษ...

ณ ห้อง SC1081 คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 67 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว [อ่าน : 65 ครั้ง]

บูธแนะแนวโครงการจัดตั้งฯ ในงาน...

ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 67 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จ.จันทบุรี [อ่าน : 73 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว [อ่าน : 80 ครั้ง]

จัดบูธและแนะแนว โรงเรียนเขาฉกร...

ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 96 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 70 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จ.จันทบุรี [อ่าน : 71 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวในโครงการเยี่ยมชมส...

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 66 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 90 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง [อ่าน : 77 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จ.จันทบุรี [อ่าน : 110 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 124 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง [อ่าน : 132 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวในกิจกรรมเปิดบ้านร...

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี [อ่าน : 120 ครั้ง]

เข้าแนะแนว งานปัจฉิมนิเทศ วิทย...

ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จ.จันทบุรี [อ่าน : 184 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง [อ่าน : 196 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 169 ครั้ง]

จัดบูธและแนะแนว งานปัจฉิมนิเทศ...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว [อ่าน : 161 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี [อ่าน : 170 ครั้ง]

จัดบูธแนะแนวในกิจกรรม "เปิดบ้า...

ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว [อ่าน : 173 ครั้ง]

จัดนิทรรศการ "เปิดบ้านวิชาการ...

ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 227 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง [อ่าน : 177 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จ.ระยอง [อ่าน : 208 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง [อ่าน : 186 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ.สุรินทร์ [อ่าน : 227 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาคม จ.ระยอง [อ่าน : 176 ครั้ง]

เปิดบูธวิชาการในงานมหกรรมวิชาก...

ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง [อ่าน : 192 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว [อ่าน : 196 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง [อ่าน : 249 ครั้ง]

[อ่าน : 235 ครั้ง]