ตราสัญลักษณ์/สีประจำคณะ
สัญลักษณ์ (Symbol)
 
สีประจำคณะ (Color)
สีแดงเข้ม
รหัสสี RGB (220,20,60)
รหัส HEX #RRGGBB (#DC143C)