บุคลากรสายสนับสนุน
       
    นางภาคินี วุฒิชัย
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณะ
   
         
   
นางสาวศศิวิมล สุขศิลป์
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
  นางสาวน้ำอ้อย แถมฉิมพลี
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
  นางสาวปิยากร อิ่มบุญ
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
         
     
นายมณฑล มหันตกาสี
นักวิชาการศึกษา
  นายอาดูน ด่านแพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นายทรงภพ นนท์เทศา
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา