ข้อตกลงความร่วมมือ
 ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
สถาบัน ข้อตกลง บังคับใช้ สิ้นสุด ระยะเวลา Download
ปี 2566          
บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
และ บริษัท สเพลนเดอร์ โปรดักส์ จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ 13 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 69 4 ปี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ 06 พ.ย. 66 07 พ.ย. 71 5 ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ 23 ส.ค. 66 24 ส.ค. 69 3 ปี