ประเภท : ภาพกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และอาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 19 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 15 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 68 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพี่วิศวะอาส...

ณ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน จ.จันทบุรี [อ่าน : 74 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเตรียมความพ...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 65 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศเต๊นท์โครงการจัดตั้...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี [อ่าน : 94 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสืบสานวัฒนธ...

ณ รอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี [อ่าน : 71 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมประช...

ณ จุดเลือกตั้ง ชั้น1 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 67 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...

ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี [อ่าน : 63 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณนักก...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 75 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา อาคารวิศวกรรมแล...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 79 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสิ่งแ...

ณ วัดคลองตะเคียน จ.จันทบุรี [อ่าน : 76 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี [อ่าน : 105 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย พิธีพระ...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 85 ครั้ง]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 100 ครั้ง]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 86 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาบูชา...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 145 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสต...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี [อ่าน : 202 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศ...

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย [อ่าน : 165 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 177 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษ...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 157 ครั้ง]

โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อ...

ณ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น จ.จันทบุรี [อ่าน : 238 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประ...

ณ อาคารนวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 204 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกป...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 190 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีม...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี [อ่าน : 224 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีม...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 196 ครั้ง]

งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วั...

ณ เต็นท์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 179 ครั้ง]

ประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา ภายใ...

ณ ลานมะขาม [อ่าน : 189 ครั้ง]

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิ...

ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ [อ่าน : 234 ครั้ง]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และ...

ณ จุดเลือกตั้ง ชั้น1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [อ่าน : 271 ครั้ง]

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...

ณ สนามหน้าอาคาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี [อ่าน : 201 ครั้ง]

ลานมะขามยามเย็น

ณ ลานมะขาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 204 ครั้ง]

งานเลี้ยงฉลองและมอบเกียรติบัตร...

ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 223 ครั้ง]

ประมวลภาพนักกีฬาในการแข่งขันกี...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ [อ่าน : 256 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรั...

ณ ชุมชน ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี [อ่าน : 296 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาจิต สร้างคุณธรรมแล...

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 278 ครั้ง]

"Rmutto Chan Freshy2022" งานปร...

"Rmutto Chan Freshy2022" งานประกวดดาวเดือนและดาวเทียม ประจำปี 2022 [อ่าน : 252 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 347 ครั้ง]

แข่งขันการสร้างแบบจำลองด้วยโปร...

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [อ่าน : 276 ครั้ง]

การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมั...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม [อ่าน : 255 ครั้ง]