ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ฝึกงาน หางาน ง่ายๆ กับ Jobtopgun: คู่มือหางาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และจบใหม่ [อ่าน : 37 ครั้ง]
 • การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2567 [อ่าน : 43 ครั้ง]
 • กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 หัวข้อ "บอกรักษ์... [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • เข้าร่วมแข่งขันในงาน Falling Walls Lab Thailand [อ่าน : 21 ครั้ง]
 • โครงการ “Music on the Move” [อ่าน : 25 ครั้ง]
สายตรงผู้อำนวยการ ดู สายตรงผู้อำนวยการทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยีเพื่อรับทุนการศึกษา [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศ... [อ่าน : 22 ครั้ง]
ข่าวทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ ดู ข่าวทุนการศึกษา/ศึกษาต่อทั้งหมด
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโก (Becas de Excelencia del Gobierno de Mexico para Extranjeros 2024... [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 25 (รอบ 8/2567) [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • สอบชิงทุนการศึกษา "ทุนตรีศูลย์ศึกษา" ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 [อ่าน : 87 ครั้ง]
 • รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL... [อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand Foundation Scholarship) [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาของอินโดนีเชีย [อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024 - 2025 [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา [อ่าน : 36 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 43 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ดู ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรากร...

[อ่าน : 6 ครั้ง]

ขอต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 9 ครั้ง]

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะท...

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 13 ครั้ง]

เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม...

ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 17 ครั้ง]

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
จัดบูธและแนะแนวการศึกษาต่อ โคร...

ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [อ่าน : 77 ครั้ง]

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ...

ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง [อ่าน : 49 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จ.จันทบุรี [อ่าน : 64 ครั้ง]

เข้าแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสต...

ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต2 จ.ตราด [อ่าน : 83 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมนักศึกษา ดู ภาพกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และอาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 19 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 15 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน...

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 68 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพี่วิศวะอาส...

ณ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน จ.จันทบุรี [อ่าน : 74 ครั้ง]

หลักสูตร ดู หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ [อ่าน : 438 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [อ่าน : 559 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ [อ่าน : 422 ครั้ง]

วีดิทัศน์ ดู วีดิทัศน์ทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 7 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 9 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
จดหมายข่าว ปี 2567

[อ่าน : 47 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปี 2566

[อ่าน : 270 ครั้ง]

จดหมายข่าว ปี 2565

[อ่าน : 158 ครั้ง]

องค์ความรู้น่าสนใจ ดู องค์ความรู้น่าสนใจทั้งหมด
ประวัติพระบาทเขาคิชฌกูฏ

[อ่าน : 182 ครั้ง]