ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรากร...

[อ่าน : 6 ครั้ง]

ขอต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 9 ครั้ง]

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะท...

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 13 ครั้ง]

เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม...

ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 17 ครั้ง]

เป็นวิทยากรของหลักสูตร "เกษตรโ...

ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรบ้านหนองตาหงุ่น จ.จันทบุรี [อ่าน : 15 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชส...

ณ โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 14 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการ...

ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 15 ครั้ง]

เข้าร่วมกิจกรรม RMUTTO GOLF CH...

ณ สนามกอล์ฟบางพระอินเตอร์เนชั่นแนล ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [อ่าน : 10 ครั้ง]

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะว...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 20 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองสถา...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 29 ครั้ง]

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม...

ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 41 ครั้ง]

เต๊นท์วิศวะ ในงานมหกรรมไม้ผลเม...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 26 ครั้ง]

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 31 ครั้ง]

พิธีเปิด "งานมหกรรมไม้ผลเมืองร...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 30 ครั้ง]

สภาวิศวกร รับรองปริญญาของหลักส...

[อ่าน : 45 ครั้ง]

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในก...

ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 37 ครั้ง]

เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพ...

ณ หอประชุมมังคลอุบล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี [อ่าน : 24 ครั้ง]

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข...

ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย [อ่าน : 51 ครั้ง]

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Appr...

ณ ห้องประชุม Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร [อ่าน : 39 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการเข้านิเทศนักศึกษ...

[อ่าน : 38 ครั้ง]

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา...

ณ บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด [อ่าน : 44 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศการเข้านิเทศนักศึกษ...

[อ่าน : 50 ครั้ง]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 42 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความ...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 47 ครั้ง]

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 44 ครั้ง]

ผศ.ดร.ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช ได้รั...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด จ.ตราด [อ่าน : 84 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักร...

[อ่าน : 75 ครั้ง]

ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์ , ผศ.ดร...

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 61 ครั้ง]

ผศ.วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน เป็น...

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 58 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการและการถ่าย...

ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี [อ่าน : 106 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโครงก...

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [อ่าน : 79 ครั้ง]

การแข่งขันการตอบปัญหาคำศัพท์เค...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 82 ครั้ง]

การแข่งขันการตอบปัญหาทางเทคโนโ...

ณ อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี [อ่าน : 78 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเ...

ณ ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี [อ่าน : 76 ครั้ง]

พิธีเปิดงาน "ราชมงคลรักษ์เหลือ...

ณ ลานกล้วยไม้ มทร.จันทบุรี [อ่าน : 61 ครั้ง]

พิธีแถลงข่าวงาน "ราชมงคลรักษ์เ...

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ [อ่าน : 62 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ปร...

ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 104 ครั้ง]

ขอขอบคุณ รศ.สุมนต์ สกลไชย คณะก...

[อ่าน : 100 ครั้ง]

ตรวจสอบพื้นที่ และวางแผนในการจ...

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จ.สุราษฎร์ธานี [อ่าน : 76 ครั้ง]